Working

Maak kennis met de bedrijven die zich in de Vluchtmaat hebben gevestigd.

Pit

Of het nu gaat om onderzoek, projectbegeleiding of trainingen, in alle werkzaamheden van Pit staat de ontplooiing en ontwikkeling van het individu en de gemeenschap direct of indirect centraal.
[ WEBSITE ]

studio tennekes

Ontwerp- en fotografiebureau studio tennekes heeft jarenlange ervaring met het verzorgen van effectieve, visuele communicatie. De focus ligt bij studio tennekes op samenwerking met de klant, “samen mooie dingen maken”.
[ WEBSITE ]

Fuente coffee

Here at Fuente we are fully aware of the effort farmers put into crafting a top quality coffee, but finding the right client is difficult. Fuente imports & sells specialty coffee from Nicaragua & Brazil with full transparency. Coffee roasters are connected to farmers to grow a long-term relationship from which both can benefit.
[ WEBSITE ]

Stichting Noodzaak Maatschappelijk Pandbeheer

In januari 2016 is de stichting opgericht met het doel precaire groepen die niet in aanmerking komen voor sociale voorzieningen en publieke middelen om in hun eigen bestaan te voorzien. Dit gaat om vluchtelingen die tussen wal en schip terecht zijn gekomen, ongedocumenteerden en vrouwen die het slachtoffer zijn van huiselijk geweld. De stichting heeft het doel deze groepen tijdelijk als pandbeheerders onder te brengen in leegstaande panden, in contractuele overeenstemming met de vastgoedeigenaar.
[ WEBSITE ]

Here to Support

Stichting Here to Support is een initiatief dat zich zich dienstbaar opstelt ten aanzien van het protest van vluchtelingencollectief We Are Here.
In 2012 is een groep van niet-uitzetbare asielzoekers bijeen gekomen om de problemen waar zij mee geconfronteerd worden zichtbaar te maken. Onder de naam We Are Here vragen zij om erkenning van hun bestaan en agenderen zij de gevolgen van het huidige asielbeleid voor diegenen die vaak jarenlang tussen wal en schip vallen. Stichting Here to Support is vanuit het vluchtelingencollectief We Are Here en hun supporters ontstaan.
[ WEBSITE ]

31MAG.nl

31mag.nl is an Amsterdam based, online multi-lingual journalistic platform that shares fast and slow articles and video’s about The Netherlands.
[ WEBSITE ]

ProjectNoID

What does it mean to live in The Netherlands without legal papers? I want to find out if there are possibilities, room for creativity, hope. Can you help me tell the story of undocumented youngsters in The Netherlands?
[ FACEBOOK ]