Gemeenten maken werk van integratie

De onverwachte stijging van het aantal asielzoekers vorig jaar leidt ertoe dat gemeenten nu over elkaar heen vallen met initiatieven om nieuwkomers aan de slag te krijgen, zien integratie-experts.

  • De grote stroom vluchtelingen die vorig jaar naar Nederland kwam heeft nationale en lokale beleidsmakers wakker geschud – 

“Ik ben echt verbaasd over ál die projecten op gemeentelijk niveau”, zegt hoogleraar integratie Han Entzinger van de Erasmus Universiteit Rotterdam. “Dit is een doorbraak.”

De afgelopen vijftien jaar gebeurde er weinig voor asielzoekers en statushouders. Het aantal mensen dat hier asiel aanvroeg, was niet al te groot. Entzinger: “De houding was daarom: Ach, dat loopt allemaal wel. Er was weinig interesse voor hen.” Ten onrechte, want uit onderzoeken bleek dat een asielzoeker die een verblijfsvergunning kreeg, vaak grote moeite had om vast werk te vinden en onevenredig vaak in een uitkering bleef hangen.

De grote stroom vluchtelingen die vorig jaar naar Nederland kwam, heeft nationale en lokale beleidsmakers wakker geschud, ziet ook Marjan de Gruijter, onderzoeker bij het Verwey-Jonker Instituut en coördinator van Kennisplatform Integratie & Samenleving. “In 2015 kwamen er heel veel vluchtelingen en velen van hen hebben inmiddels een verblijfsvergunning. Dat leidt ertoe dat zowel de landelijke overheid als de gemeenten nu een krachtig antwoord formuleren op de vraag hoe zij kunnen integreren. Er is echt van alles gaande op gemeenteniveau, het is best bijzonder.”

Projecten

Het Kennisplatform hield afgelopen voorjaar een enquête onder gemeenten met de vraag wat zij doen om statushouders naar werk te begeleiden. Ruim de helft van de gemeenten bleek bezig met het ontwikkelen van nieuw aanvullend beleid voor deze specifieke groep. “De projecten die nu gepresenteerd worden, zijn de uitvoering van de toen bedachte plannen.”

Een kleine greep uit de vele, nieuwe lokale projecten: in Leiden starten topklassen voor jonge vluchtelingen met een verblijfsvergunning. In het Westland worden statushouders binnen drie weken aan het werk gezet. In Steenwijkerland harken mannen uit Eritrea de parken aan, als werkstage. In Roermond worden werkgevers en vluchtelingen via speeddaten aan elkaar gekoppeld.

Ook Marlou Schrover, hoogleraar migratie in Leiden, zegt dat er voor vluchtelingen in gemeenten ‘veel meer gebeurt’ dan in het verleden. Vaak haken beleidsmakers aan bij particulier initiatief dat in de gemeente al gaande is om nieuwkomers te helpen, zegt zij. En ze ziet gemeenten de regels aanpassen om sneller vluchtelingen op te kunnen nemen, bijvoorbeeld door meer mensen in één sociale huurwoning te plaatsen.

Alarmerende onderzoeken

  •  Nijmegen, van oudsher links, doet veel om statushouders op te vangen, andere gemeenten, met een rechtser college, minder

    Hoogleraar integratie Han Entzinger

Het nieuwe beleid is een logisch gevolg van alarmerende onderzoeken die vanaf eind vorig jaar verschenen over hoe het gegaan is met de vluchtelingen die hier al vele jaren wonen, denkt ook Schrover. Uit een omvangrijk rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) bijvoorbeeld bleek dat de integratie van vluchtelingen slecht verloopt.

Asielzoekers moeten te lang wachten in een azc tot ze een verblijfsvergunning krijgen. Vervolgens weer wachten tot er ergens een woning vrijkomt. Daarna pas begint de inburgering met Nederlandse les. En na het examen start eindelijk het zoeken naar werk. Deze lange periode maakte de kans op succes op de arbeidsmarkt klein, zei de WRR.

Er ontstaan door het lokale beleid wel meer lokale verschillen, zien de integratie-experts. Het kan veel uitmaken voor een vluchteling in welke gemeente hij terechtkomt. Entzinger: “Nijmegen, van oudsher links, doet veel om statushouders op te vangen, andere gemeenten, met een rechtser college, minder.”

En gaan al die nieuwe projecten ook helpen om de integratie te versnellen? Daarop hebben de experts nog geen antwoord. Het Kennisplatform Integratie & Samenleving gaat dit onderzoeken. De eerste resultaten worden volgend jaar verwacht.

Bron: Trouw