The end? – we hope not! –

Beste betrokkenen van De Vluchtmaat,

Sinds eind 2015 is De Vluchtmaat een fijne plek waar bewoners en huurders kunnen wonen en werken. Helaas hebben wij van de eigenaar van het pand vernomen dat het pand in oktober 2019 gesloopt gaat worden.

Ondanks dat we wisten dat De Vluchtmaat tijdelijk was, is dit een heel vervelende boodschap voor ons.
Desondanks zijn wij de eigenaar van het gebouw zeer dankbaar dat we zo lang gebruik hebben mogen maken van zijn gastvrijheid.

Wat nu:
Wij zijn op korte termijn op zoek naar een plek waar we dit concept kunnen voortzetten en hebben daar alle hulp bij nodig.

Het zou mooi zijn als we het geheel van huurders en bewoners kunnen behouden, aangezien we op elkaar zijn ingespeeld maar het belangrijkst is dat de bewoners een nieuwe plek hebben waar ze als groep kunnen neerstrijken, voor zo lang mogelijk natuurlijk.

Van belang om te weten:
– De groep bewoners is nu ca. 40 personen groot.
– Er zijn geen kinderen gehuisvest in de Vluchtmaat.
– Er zijn nu 13 ruimtes / ateliers die worden verhuurd. De opbrengst van de huur wordt gebuikt om de vaste lasten van het gebouw te betalen.
– Wij hebben het gebouw ‘te leen’ gekregen dus betalen geen huur aan de eigenaar.
– Gezien dat alles georiënteerd is op Amsterdam in De Vluchtmaat hebben wij een sterke voorkeur om in, of in de directe omgeving van, Amsterdam te blijven.

Neem alsjeblieft contact met ons op als je ons kan helpen – de@vluchtmaat.nl of met info@noodzaak.org

Vertel het verder!

————
English
————

Dear people who are involved with De Vluchtmaat

Since the end of 2015, De Vluchtmaat has been a great place where residents and tenants can live and work. Unfortunately we have heard from the owner of the building that the building will be demolished in October 2019.

Although we knew that De Vluchtmaat was temporary, this is a very sad message for us.
Nevertheless, we are very grateful to the owner of the building that we have been able to use his hospitality for so long.

What now:
We are looking for a place in the short term where we can continue this concept and we need all the help we can get with it.

It would be nice if we could retain the whole of tenants and residents, since we are attuned to each other, but the most important thing is that the residents have a new place where they can settle down as a group, for as long as possible of course.

Important to know:
– The group of residents is now around 40 people.
– There are no children housed in the Vluchtmaat.
– There are now 13 rooms / studios that are rented out. The proceeds of the rent are used to pay the costs of the building.
– We have received the building on loan, so do not pay rent to the owner.
– Given that everything is oriented to Amsterdam at De Vluchtmaat, we have a strong preference for staying in, or in the immediate vicinity of, Amsterdam.

Please contact us if you can help us – de@vluchtmaat.nl or info@noodzaak.org

Spread the word!